软jiancheng序设ji专业

点ji数: 【字体:

 

jiu业方向:

   各类专襠eng韏iangong司,ITqi业的cheng序员、数据库管理员deng;通信、yin行、金rong机构的信息管理部门deng各謟hong畔⒐芾淼目⒐ぷ鳌Ⅻ/font>


 

课cheng设zhi: C语yan

                    C+ +cheng序设ji

                    VB编cheng语yan

                    VF

                    ACCESS数据库

                    SQL  Server数据库

               

                   


上一篇:平mian设ji专业[ 10-23 ]
下一篇:财huiying用软jian专业[ 05-12 ]