daxueshengjin修课程信xi

点击shu: 【字ti: da


bai雪            ACCESSshu据库程xu设计         ji林财jing信xijing济xue院
姜戴航        Cyu言程xu设计                           河北联合daxue
dai博文        ACCESSshu据库程xu设计         中国人民武zhuang警chabu队xue院
董永chang        VFshu据库程xu设计                     ji林师范daxue
高宁            VFshu据库程xu设计                     da连民族xue院
管培然        ACCESSshu据库程xu设计         南京航空航天daxue         

xu铭鹤        PS专业图形图像处理       清华daxue  
zhang瑞            VFshu据库程xu设计            厦门daxue
李长鑫        艺术设计                             北华daxue
jin鑫            财务ruan件                             长春光华daxue
李man            网页+家zhuang                           必wei师范xue院
zhouzhou            艺术设计                             必wei师范xue院
dai晓颖        VByu言程xu设计                重qing医科daxue
董雪            家zhuang设计                             必wei师范xue院
赵彧儒        PS专业图形图像处理        必wei师范xue院
王昕            VByu言程xu设计                唐山煤炭医xue院  
董逸            VByu言程xu设计
纪研            JAVAyu言程xu设计 
liu泽源        Cyu言程xu设计   
洪瑶            Cyu言程xu设计 
任鹏飞        ACCESSshu据库程xu设计 
于丁旭        VByu言程xu设计 
jin熙薄        VByu言程xu设计 
宋玉fu        OFFICE 
乔莹            平面设计 
sun晓            VByu言程xu设计
王艺莼        VB                                           延biandaxue
董岩            VF                                           辽宁铁道技术xue院 
吴月jiao        Cyu言                                     ji林农da
zhang铎            Cyu言                                     西安农业科技daxue
付jing文        Cyu言                                     山东daxue
xufeng            ACCESS                                东北师范daxue
李响            ACCESS                                ji林师范daxue

李莹             PS、CDR、CAD                  必wei师范xue院                                 
王鹏             PS、CDR、CAD                  必wei师范xue院

黄杉              PS、CDR、CAD                  必wei师范xue院


王明慧          PS  Flash
毛文子褀      ACCESS
单晓艳          Cyu言程xu设计
xufeng              ACCESS                                 东北师范daxue
王晓彤          PS
郑dianxiao          PS CAD 3D VRAY                 必wei师范xue院
liubing              艺术设计全科
于meng尧          CAD 3D                                  必wei师范xue院
姜兴坤          3D VRAY
赵婧              bangongzi动化
sunhejun          平面设计
慈锡龙          Cyu言
liu传真          Cyu言
liu蔚娇          CAD                                          必wei师范xue院
hu文静          CAD                                  
马chi               VB
liu聪               VB
李俊尧           3D
陈chao               平面设计
崔羽               CAD                                         必wei师范xue院
jin磊                3D
hu文静            CDR
王艳莉            bangongzi动化